Kontakty

Naše pobočky na Slovensku:

Primelex, kontakty, Bratislava, Dunajská Streda, Ružinov, okná, brány, žalúzie, rolety, pergoly, dostupnosti na firmu Primelex.

Bratislava

Tomášikova 19

Dunajská Streda

Biskupa Kondého 4577/18
Galanta, Sereď, Šaľa, Okná, Primelex, Žalúzie

Galanta

Zoltána Kodálya 29

Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Primelex s. r. o.

Sídlo spoločnosti : Orechová 621/62 930 02 Orechová Potôň

IČO:  54646553

DIČ: 2121757187

IČ DPH: SK2121757187

Právna forma : Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 51802/T

Konatelia firmy: Bc. Zsolt Gódány, Barnabás Lelkes