BRÁNY

Garážové brány sa vyrábajú v rôznych typoch, ako sú zdvíhacie, posuvné alebo rolovacie brány. Ich motorizované verzie umožňujú jednoduché a pohodlné ovládanie. Sú vybavené bezpečnostnými prvkami, ako sú napríklad snímače, ktoré detekujú prekážky. Vonkajšie brány sú vyrobené z rôznych materiálov a sú k dispozícii v rôznych štýloch. Môžu to byť posuvné alebo otváracie brány s ručným alebo automatickým ovládaním. Automatizované verzie sa dajú ovládať diaľkovým ovládaním a môžu mať ďalšie bezpečnostné prvky, ako sú kamery alebo senzory.

Garážové brány

Garážové dvere sú mechanizmy, ktoré sa používajú na zamykanie a odomykanie vjazdu do garáže. Tieto brány môžu byť rôznych typov, napríklad zdvíhacie, posuvné alebo rolovacie. Garážové brány môžu byť ovládané ručne alebo motorom. Motorizované verzie umožňujú jednoduché a pohodlné ovládanie brán pomocou diaľkového ovládača alebo spínača. Okrem toho majú garážové brány aj bezpečnostné prvky, ako napríklad snímače, ktoré zistia, či niečo bráni pohybu brány.

Posuvné brány

Vonkajšie brány sa používajú na zamykanie a odomykanie vstupov do domov alebo komerčných objektov. Tieto brány môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, napríklad z kovu, dreva alebo plastu, a sú k dispozícii v rôznych štýloch a prevedeniach. Vonkajšie brány môžu byť buď jednoduché posuvné brány, alebo dvojdielne krídlové brány. Podobne ako garážové brány, aj vonkajšie brány môžu byť manuálne alebo automatizované. Automatizované verzie sa môžu ovládať diaľkovým ovládaním alebo spínačom a môžu obsahovať bezpečnostné prvky, ako sú kamery, interkomové systémy alebo snímače vstupu.

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku!

Rýchla cenová kalkulácia ONLINE za 47 sekúnd..